Services

Vi leverer kun løsninger til vores kunder, som vi mener, er de helt rigtige. Derfor er det vigtigt, at alle projekter bliver veldefineret og afklaret, så kunderne modtager nøjagtigt den løsning, der lever op til deres behov.

Indledende dialog

Dialog og koncept

 • Definering af kundespecifikke informationer og krav som skal danne grundlag for valg af løsning.
 • Eventuelt foretages vurdering og laboratorie-glasforsøg af spildevandet for at estimere mulige rensegrader og afklare teknologi.
 • Udarbejdelse af koncept baseret på AL-2 løsning.
 • Estimeringer til vurdering af business case ved investering i AL-2 løsning, f.eks. CAPEX (Capital Expense), OPEX (Operational Expense), ROI (Return on Investment), Waste-to-value.

Bevise teknologien

Pilotforsøg og analyse

 • AL-2 tilbyder opstilling af forsøgsanlæg hos den enkelte kunde, hvor der kan driftes på repræsentativt spildevand.
 • Vandprøveanalyser af indløbs- og udløbsvand giver rensegraden og kan sammenlignes med udledningskrav. Samme rensegrader kan forventes på et fuldskalaanlæg.
 • Forsøg og analyser bidrager til et stærkere grundlag for beregning af kapacitet, driftsomkostninger, design af løsning med mere.

Projektfasen

Specifikation og projektering

 • AL-2 tilpasser og fremstiller efter kundespecifikke krav og behov.
 • I projekteringsfasen indgår kundens ønsker omkring udformning og placering af et anlæg.
 • Der aftales, hvilke leverancer der skal foretages af AL-2, og hvilke der skal foretages af kunden eller andre leverandører.
 • Der aftales, hvor omfattende automation, styring og overvågning skal være på den færdige løsning.

Fabrikation

Produktion og installation

 • Produktionen igangsættes ved ordreafgivelsen og afsluttet projektering.
 • Produktionstiden afhænger af den enkelte løsning.
 • Alle løsninger færdigbygges og gennemtestes på vores fabrik for at sikre konstant høj kvalitet.
 • Installation hos kunden kan foretages af AL-2, kundens eget mandskab, lokale håndværkere, eller der kan aftales delvis installation.

Opstart

Idriftsættelse og indkøring

 • Løsninger funktionstestes på fabrik, men der er stadig tests, som skal udføres efter endt installation. AL-2 tilbyder at teste og indkøre løsningerne for at opnå optimal værdi.
 • Det er vigtigt, at operatørerne er instrueret til drift og vedligehold, hvilket normalt foretages sammen med idriftsættelse og indkøring.
 • AL-2 tilbyder altid opfølgende support og instruktion til driften.

Opfølgning

Service og vedligehold

 • For at opretholde optimal drift, er det nødvendigt for de fleste produkter, at servicering og vedligeholdelse foretages regelmæssigt. AL-2 Teknik A/S udvikler og fremstiller derfor også produkterne således at sliddele, f.eks. mekanisk bevægelige dele, kan udskiftes, hvis dette bliver nødvendigt.
 • AL-2 Teknik har erfarne serviceteknikere, som kan levere professionel vedligeholdelse, justeringer og reparation. Kontakt os gerne, hvis du vil høre nærmere om serviceaftaler. Slid- og reservedele kan også bestilles, hvis servicering ønskes foretaget af egne servicefolk.
 • AL-2 tilbyder serviceaftaler, hvor der aftales serviceintervaller og eftersyn af produktet.

Renovering

Optimering af eksisterende løsning

AL-2 Teknik udvikler forsat produktporteføljen, og derfor kan ældre løsninger muligvis forbedres eller udbygges for at optimere driften og resultatet. Skiftende krav eller behov kan også kræve, at eksisterende løsninger skal modificeres eller udbygges.
Automation af produkterne giver optimal drift, hvor eksempelvis PLC-styring automatisk kan tilpasse systemerne til varierende flow og betingelser. AL-2 har mange års erfaring fra mange forskellige anvendelsesområder – kontakt os derfor for at få vores rådgivning om optimeringsmuligheder.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.