Fødevarer og mejerier

Løsning

Spildevandsrensning

Fødevareproduktion og mejerier er under strenge krav fra myndighederne og har derfor ofte et højt forbrug af drikkevand, da genanvendelse er besværliggjort og omfattende i mange sammenhænge. Et højt vandforbrug resulterer i en høj spildevandsvolumen, som oftest skal behandles inden udledning.

Spildevandet kan være sammensat fra flere kilder på fabrikken, f.eks. produktionsvand, rengøringsvand og rensevæsker, som alle kan indeholde restprodukter. Belastningen og sammensætningen varierer over døgnet afhængig af produktion og rengøring.

Automatiseret

Komplet løsning

Spildevandet kan filtreres effektivt med et AL-2 Båndfilter eller renses med det mere avancerede AL-2 Separationsanlæg. Valg af løsning afhænger af spildevandet og udledningskrav, hvorpå den nødvendige fjernelse af organisk materiale, COD, BOD, suspenderet stof, fedt, olie og fosfor kan bestemmes. Spildevandsbelastningen fra denne type industrier er ofte høj, og derfor er det nødvendigt med en forrensning inden udledning til kloak. Slamfaktionen fra forrensningsprocessen har ofte en værdi, da det er et biprodukt, som ofte kan aftages af biogasanlæg.

Leverancer

Bred erfaring

Vi har leveret løsninger til forskellige fabrikker som f.eks.:

  • Forarbejdnings- og forædlingsfabrikker til færdigvareproduktion
  • Mejerier til fremstilling af mælkeprodukter, smør og ost
  • Maltfabrikker og bryggerier

Noget spildevand kan have et højt indhold af opløst organisk materiale og kvælstof, som ikke altid kan reduceres tilstrækkeligt med en kemisk-mekanisk løsning. I de tilfælde er en efterbehandling gennem et biologisk anlæg, f.eks. SBR eller MBBR, nødvendig.

Komplet løsning

Kundespecifikke tilpasninger

Spildevand fra denne kategori kan give luftgener for omgivelserne, hvis spildevandet ikke bliver behandlet decentralt inden udledning til kloak. Luftgenerne kan bl.a. komme fra svovlbrinte-dannelse, som desuden er korrosivt for mange kloaksystemer. Når spildevandet er forrenset gennem et AL-2 Separationsanlæg, er mængden af organisk materiale kraftigt reduceret, og derfor reduceres risikoen for luftgener også betragteligt. Udledningstilladelser har også ofte fokus på pH-værdien af spildevandet for at undgå korrosive effekter i kloakken. Vores løsninger kan altid integreres med pH-regulering, hvis det ikke allerede er en del af standardløsningen.

cases

Cases

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.