Case: Akvakultur RAS Tasmanien

Huon Aquaculture på Tasmanien producere laks fra æg til færdig forarbejdet produkter. Den voksende efterspørgsel på fisk i kosten krævede en større smolt produktion og dermed blev et nyt RAS anlæg anlagt på Floden Huon som blev det mest avanceret i den sydlige hemisfære. Huon Aquaculture har stor fokus på bæredygtighed og nuludledning.
Aperture

Udfordringen

Rensning af spildevand fra nyt lakseopdræt hvor rensegraden var vigtig i forhold til godkendelse af projektet.

  • Fjernelse af slam og foderrester
  • Fjernelse af organisk stof og fosfor
  • Afvanding af den fjernede slam fraktion

Løsningen

AL-2 Separationsanlæg installeret i nyetableret bygning med drifts- og servicevenlige forhold.

  • Kemisk-Mekanisk rensning af spildevand
  • Automatisk udligning og start-stop af renseanlæg
  • Robust instrumentering og automation med online adgang

Rensning af udløb

Spildevandet fra fiskeopdrættet er sammensat fra flere kilder som varierer over døgnet herunder rensning af bio filtre, øget afføring fra fiskene efter udfodring osv. Det samlede spildevandsvolumen har et højt indhold af organisk stof, fedt og fosfor som ikke må udledes i floden.

Spildevandet udlignes i en buffertank, hvorfra AL-2 Separationsanlæg automatisk renser spildevandet gennem en flow- og sensorstyret kemisk-mekanisk proces med separation på båndfiltre. Processen reducerer bl.a. SS, COD og fosfor, så det rensede vand kan udledes til floden med overholdelse af udledningskravene.

Slamfaktionen fra båndfiltrene afvandes yderligere før afsætning til tredjepart som blander det med eukalyptus spåner som derefter bliver brugt til gødning i de lokale kirsebær plantager.

Se flere cases

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.