Industrielt spildevand

Løsninger

Bred erfaring

Gennem mange års erfaring har AL-2 Teknik leveret løsninger til decentral behandling af procesvand og spildevand inden udledning eller genanvendelse. Løsningerne leveres ofte som mekanisk filtrering på AL-2 Båndfilter eller kemisk-mekanisk separation på AL-2 Separationsanlæg.

Vores båndfilter fås med filterduge ned til 30 µm og kan filtrere partikler fra procesvand, f.eks. spåner fra forarbejdningsenheder, eller plastgranulat fra genanvendelsesprocesser.

Udledning

Decentral rensning af spildevand

De fleste løsninger etableres for at skabe en automatiseret og effektiv fjernelse af organisk stof, forurenede partikler, tungmetaller, olie og lignende inden udledning til det kommunale kloaknet. I disse tilfælde kan industrierne ikke få tilladelse til at udlede spildevandet eller modtage større særbidrag uden at foretage en forrensning af spildevandet. AL-2 Separationsanlæg er fleksibelt og kan både tilpasses kemisk og mekanisk til de fleste opgaver.

Leverancer

Eksempler på industrier, hvor AL-2 har leveret løsninger

Overfladevand behandles for fjernelse af tungmetaller og andre uønskede stoffer:

  • Affaldsmodtagelsesstationer, f.eks. jord- og byggeaffald
  • Skrotpladser, ophugning og genanvendelse af metaller
  • Bearbejdning og genanvendelse af træ

Olieholdigt spildevand behandles for at skille olie- og vandfase:

  • Miljømodtagerstationer for olieholdigt vand
  • Tjæreholdigt vand fra asfaltmaskiner

Overfladebehandlingsprocesser:

  • Bejdsning og galvanisk overfladebehandling
  • Afrensning af malingrester
  • Malingproduktion

Forrensing inden genanvendelse:

  • Filtrering inden genanvendelse
  • Forrensning inden membrananlæg

Services

Spildevandstyper

Ikke to typer industrielt spildevand er ens, og derfor er vores erfaring vigtig, når den optimale løsning skal sammensættes. Vi har mulighed for at teste vores teknologi på jeres spildevand med pilotskala-forsøgsanlæg. Vi tilbyder kundetilpassede løsninger, så opbygningen og processen optimeres til den pågældende opgave.

cases

Cases

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.