AL-2 Separationsanlæg

Kontinuerlig kemisk-mekanisk rensning af procesvand og spildevand.

Om separationsanlæg

Effektiv automatiseret spildevandsrensning

Spildevand kan ofte ikke renses tilstrækkeligt med mekanisk filtrering for at overholde udledningskrav eller opnå en kvalitet, som kan genanvendes. Dette kan f.eks. skyldes hård belastning eller opløste skadelige stoffer.

For at opnå en bedre fjernelse af uønskede stoffer, som f.eks. organisk materiale, fedt, olie, fosfor og tungmetaller, kan vi kombinere AL-2 Båndfilter med en kemisk forbehandling. Gennem et AL-2 Separationsanlæg kan vi behandle et kontinuerligt flow, hvor vi starter med at koagulere og udfælde de uønskede stoffer, hvorefter de samles til større partikler i en flokkuleringsproces, som skånsomt kan separeres fra vandfasen på båndfilteret. Det rensede vand kan udledes til kloak uden særbidrag eller indgå i en genanvendelsesproces.

Anvendelse

Spildevandsrensning

Vores separationsanlæg anvendes bl.a. på industrier til:

 • Rensning af spildevand fra fødevareproduktion, mejerier og slagterier
 • Fjernelse af tungmetaller eller olie fra industrispildevand
 • Slambehandling fra fiskeopdræt

Vores separationsanlæg er ideelt til decentral rensning af spildevand ved industrierne. Det er en stor fordel at rense spildevandet ved kilderne, inden det bliver fortyndet i det kommunale kloaksystem. Fjernelse af høj belastning, samt miljøfremmede stoffer som mikroplast og tungmetaller ved industrikilderne, afhjælper belastningen på miljøet og de kommunale rensningsanlæg.

Fordele

Kompakt, effektiv og automatiseret løsning

AL-2 Separationsanlæg har mange fordele:

 • Gennemløbsanlæg med kontinuerlig flow/drift
 • Intervaldrift af båndfilter, som sikrer en god rensning gennem filtermåtte
 • Skånsom fjernelse af partikler og urenheder
 • Kombineret filtrering og afvanding
 • Automatisk afrensning af filterdugen
 • Høj driftssikkerhed
 • Lavt støjniveau
 • Automation og overvågning med PLC-styring tilbydes

Rensekvalitet

Høj rensegrad

Vores proces giver en høj fjernelsesgrad og reduktion af COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biological Oxygen Demand), TSS (suspenderede stoffer), fedt, olie, tungmetaller, fosfor og lignende.

Vi har bred erfaring inden for mange forskellige applikationer, som vi kan gøre brug af på nye opgaver. Ikke to typer spildevand er ens, og derfor gør vi stadig ofte brug af vores pilotanlæg, hvor vi kan køre et repræsentativ forsøg, som kan skaleres til en fuldskala- løsning. Det kan give begge parter forsikring om, at det er den rigtige løsning at vælge.

Opbygning

Kapacitet tilpasset behov

AL-2 Separationsanlæg fremstilles i standard-konfigurationer med flow-kapacitet fra 500 L/time til over 20 m3/time. Ved større vandmængder opbygges løsningen af flere moduler for at opnå tilstrækkelig kapacitet. Modulopbygning giver mange fordele, f.eks. øget driftssikkerhed og servicevenlighed.

Vores løsninger er ofte opbygget af standardmoduler og kan, under vores rådgivning, tilpasses kundespecifikke krav og behov. Det gør os meget fleksible i at levere det mest optimale renseanlæg til de gældende behov og betingelser. Løsningerne opbygges i korrosionsbestandige materialer, primært PE eller PP plast samt rustfrit stål (AISI304 eller AISI316).

For at sikre konstant høj kvalitet færdigbygges og gennemtestes alle enheder her på vores fabrik. Det gør samtidig, at der kræves minimalt installationsarbejde ved kunden, hvilket også gør vores løsninger attraktive i udlandet, hvor strengere spildevandskrav også begynder at indtræffe.

Special løsninger

Kundespecifikke løsninger

AL-2 Separationsanlæg kan tilpasses og fremstilles efter kundespecifikke behov, f.eks. til eksisterende bygninger. Der er ikke nødvendigvis plads til et separationsanlæg, når behovet for spildevandsrensning opstår. Vi tilbyder derfor at opbygge et komplet separationsanlæg i en container, f.eks. 20 fod eller 40 fod, alt efter behov. Det giver derudover muligheden for lettere at flytte eller transportere anlægget hvis nødvendigt.

Processen

Kemisk-mekanisk rensning

Spildevand pumpes ind i blandekarret af separationsanlægget, hvor den kemiske separation foretages. Her tilsættes kemi for udfældning af partikler samt pH-regulering. Derefter indblandes polymer, for at partiklerne danner flokke, som lettere kan frafiltreres. Flokkene føres ud på båndfilteret, hvor de filtreres fra på båndfilteret for at opnå en adskillelse af slam/partikler og renset vand.

Slam

 

1 of 6

Udløb

 

2 of 6

Spildevand / Flokkulering

3 of 6

4 of 6

5 of 6

6 of 6

cases

Cases

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.