Kemisk-mekanisk rensning med AL-2 separationsanlæg

For at overholde kravene til spildevandsudledning er det vigtigt at foretage en korrekt rensning i jeres virksomhed. For at gøre det så nemt som muligt har AL-2 udviklet automatiserede løsninger, der fungerer som separationsanlæg, og som foretager en kemisk mekanisk rensning af procesvand og spildevand.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. +45 75 39 65 00 eller skrive til vores mail, hvis du har spørgsmål. Vores dygtige medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig.

Læs nærmere om, hvordan vores maskiner kan hjælpe jer med en kemisk-mekanisk rensning af spildevand, herunder.

Om separationsanlæg

Kemisk rensning af spildevand

Spildevand kan ofte ikke renses tilstrækkeligt med mekanisk filtrering. Derfor anvender vores løsning en kemisk forbehandling for at overholde udledningskrav eller opnå en kvalitet, som gør, at vandet kan genanvendes.

Vi anbefaler, at spildevandet renses med vores separationsanlæg, hvor vi kan fjerne de uønskede stoffer f.eks. organisk materiale, fedt, olie, fosfor og tungmetaller. Spildevandsrensningen foretages ved at behandle et kontinuerligt flow, hvor vi starter med at koagulere og udfælde de uønskede stoffer, hvorefter de samles til større partikler i en flokkuleringsproces, som skånsomt kan separeres fra vandfasen på båndfilteret.

Det rensede vand kan udledes til kloak uden særbidrag eller indgå i en genanvendelsesproces andre steder i virksomheden.

Anvendelse

Rensning af vand

AL-2’s separationsanlæg anvendes ved industrier til spildevandsrensning fra fødevareproduktion, mejerier og slagterier, hvor en høj organisk belastning og fedtindhold gør at virksomhederne skal foretage en rensning af spildevandet. Ved hjælp af en kemisk udfældning renses vandet på industrivirksomheder for tungmetaller og olie. AL-2’s separationsanlæg anvendes også til slambehandlinger på fiskeopdrætter.

Vores et AL-2 separationsanlæg sikres en decentral rensning af spildevand ved industrierne for de uønskede stoffer. Det er en stor fordel at rense spildevandet ved industrierne, inden det bliver fortyndet i det kommunale kloaksystem. Fjernelse af høj belastning, samt miljøfremmede stoffer som mikroplast og tungmetaller ved industrikilderne, afhjælper belastningen på miljøet og de kommunale rensningsanlæg.

Fordele

Hvad er mekanisk rensning og dets fordele?

AL-2’s separationsanlæg fungerer som et gennemløbsanlæg med et kontinuerligt flow af spildevandet. Ved hjælp af vores båndfilter sikrer din virksomhed en mekanisk rensning af vand efter kemisk udfældning, hvor optimal drift af båndfilter sikrer en god fjernelse af partikler gennem opbygget filtermåtte.

Når spildevand renses, foregår det også med en kemisk proces. Spildevandet pumpes ind i separationsanlæggets blandekar, hvor der forekommer en kemisk rensning af vandet. Her tilsættes kemi for udfældning af partikler samt pH-regulering. Derefter indblandes polymer, for at partiklerne danner flokke, som lettere kan frafiltreres. Flokkene føres ud på båndfilteret, hvor de filtreres fra på båndfilteret for at opnå en adskillelse af slam/partikler og renset vand.

Dette sikrer en skånsom og effektiv fjernelse af partikler og urenheder. Ved hjælp af en mekanisk rensning af spildevandet med AL-2’s løsninger opnår I altid en høj driftssikkerhed med et lavt støjniveau.

Når I foretager en kombineret kemisk mekanisk rensning af vand med AL-2’s separationsanlæg, forløber processen helt automatisk. Når anlægget er installeret, kræver det minimal arbejdskraft, og styres og overvåges gennem vores robuste PLC styringer som er udviklet gennem mange års erfaring.

Rensekvalitet

Opnå en høj rensekvalitet af spildevandet

Med et separationsanlæg fra AL-2 sikrer du en høj rensegrad og reduktion af COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biological Oxygen Demand), SS (suspenderede stoffer), fedt, olie, tungmetaller, fosfor og lignende stoffer med en kemisk rensning af spildevand.

Der er ikke to typer spildevand, der er ens. Derfor gør vi ofte brug af vores pilotanlæg, hvor vi kører et repræsentativt forsøg, som senere skaleres til en fuldskala-løsning, så vi kan rense jeres spildevand bedst muligt. På den måde sikrer vi begge parter, at I får den bedst mulige løsning til at foretage en rensning af jeres vand.

Opbygning

Hvordan opbygges et separationsanlæg?

AL-2 separationsanlæg fremstilles i standard-konfigurationer med flow-kapacitet ned til 500 liter per time. Når der skal foretages en kemisk mekanisk rensning af større vandmængder, opbygges løsningen af flere moduler for at opnå tilstrækkelig kapacitet. Modulopbygning giver mange fordele som eks. øget driftssikkerhed og servicevenlighed.

Vores løsninger til at rense spildevand er ofte opbygget af standardmoduler og kan, med vores rådgivning, tilpasses jeres krav og behov. Vi er altid interesseret i at levere det mest optimale renseanlæg til de gældende behov og betingelser. Løsningerne til mekanisk rensning opbygges i korrosionsbestandige materialer, primært PE- eller PP-plast samt rustfrit stål (AISI304 eller AISI316).

For at sikre konstant høj kvalitet færdigbygges og gennemtestes alle enheder på vores fabrik. Det gør samtidig, at der kræves minimalt installationsarbejde ved kunden, hvilket også gør vores løsninger attraktive i udlandet, hvor strengere spildevandskrav også begynder at indtræffe.

Special løsninger

Vi leverer kundespecifikke løsninger

AL-2 separationsanlæg, som anvendes til mekanisk rensning, tilpasses og fremstilles efter kundespecifikke behov, f.eks. til eksisterende bygninger. Der er ikke nødvendigvis plads til et separationsanlæg, når behovet for kemisk rensning af spildevandsrensning opstår. Vi tilbyder derfor at opbygge et komplet separationsanlæg i en container, f.eks. 20 fod eller 40 fods skibscontainer, alt efter behov. Det giver muligheden for at flytte eller transportere anlægget, hvis det bliver nødvendigt.

Processen

Kemisk-mekanisk rensning

Spildevand pumpes ind i blandekarret af separationsanlægget, hvor den kemiske separation foretages. Her tilsættes kemi for udfældning af partikler samt pH-regulering. Derefter indblandes polymer, for at partiklerne danner flokke, som lettere kan frafiltreres. Flokkene føres ud på båndfilteret, hvor de filtreres fra på båndfilteret for at opnå en adskillelse af slam/partikler og renset vand.

Slam

 

1 of 6

Udløb

 

2 of 6

Spildevand / Flokkulering

3 of 6

4 of 6

5 of 6

6 of 6

cases

Cases

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.