AL-2 Kulstofhøst

Båndfilterteknologi til kontinuerlig fjernelse af kulstof.

Om kulstofhøst

Effektiv automatiseret kulstoffjernelse

Løsningen henvender sig primært til kommunale renseanlæg eller spildevand af lignende karakter i større volumen. På konventionelle renseanlæg nedbrydes størstedelen af det organiske stof i biologiske processer. Som et effektivt og miljøvenligt alternativ til primærtanke kan den båndfilterteknologiske AL-2 Kulstofhøst med fordel anvendes. Løsningen skaber større kapacitet på eksisterende renseanlæg med et begrænset pladskrav eller kan etableres som primærtrin på nye renseanlæg.

Kulstofhøst

Fjernelse af organisk materiale

Gennemsnitlige fjernelsesgrader på over 50 % COD (over 75 % partikulært COD) og over 80 % SS med minimalt polymerforbrug. Kulstoffjernelsen optimeres med automatisk regulering af polymerdosering som funktion af spildevandsbelastningen. Efter båndfilterteknologien vil kun opløst stof og de mindste partikler være tilbage. Båndfilterteknologien gør de mindste partikler lettere nedbrydelige i den efterfølgende biologiske proces sammenlignet med et konventionelt renseanlæg, hvor store partikler også skal nedbrydes biologisk. Løsningen giver højere fjernelsesgrader ved høj belastning, hvilket udjævner belastningspeak og dermed giver en mere jævn organisk belastning på den efterfølgende biologiske proces.

På renseanlæggene er det vigtigt at opretholde et fornuftigt COD/N-forhold til den efterfølgende rensning. I tilfælde af for høj kulstoffjernelse kan operatøren reducere kulstoffjernelsen ved at foretage rent mekanisk filtrering på båndfiltrene eller helt by-passe dem. Det giver øget frihed til at styre den efterfølgende biologiske proces.

Miljøgevinster

Energibesparelse, biogas og mikroplast

Ved valg af AL-2 Kulstofhøst-løsning opnås miljøgevinster som bl.a. energibesparelse i forhold til beluftning, bioforgasning af slam samt mindre slam til afvanding efter biologisk proces. Foruden miljøgevinsterne fra kulstofhøst har AL-2 tidligere dokumenteret tilbageholdelse af >99 % mikroplast i slamfraktion ved denne proces. Dermed kan løsningen samtidig være medvirkende til at nedbringe udledningen af mikroplast til det lokale vandmiljø fra de kommunale renseanlæg.

Processen

Avanceret båndfilterteknologi

Et kontinuerligt flow af spildevand pumpes ind i enheden, hvor der indblandes en præcis og tilpasset polymeropløsning for at skabe en flokkuleringsproces, hvor partiklerne samles til større flokke. Flokkene føres ud på båndfilteret, hvor de skånsomt filtreres fra på båndfilteret og separerer slamfraktion og vandfase.

Slamfraktionen efter båndfilteret er typisk 4-8 % tørstof, hvilket er ideelt for biogas. I tilfælde hvor slammet skal transporteres til en nærtliggende biogas, kan løsningen med fordel tilføjes et slamafvandingsbåndfilter. Denne mulighed integreres som en samlet del af løsningen og afvander til 20 % tørstof uden yderligere tilsætning af polymer. Dette efterlader et lavt indhold af polymer i slammet til biogasanlæggene.

Hele processen er automatiseret og reguleres efter flow- og sensorstyrede parametre med mulighed for signaludveksling til en overordnet styring.

Opbygning

Kapacitet tilpasset behov

AL-2 kulstofhøst fremstilles i et standardmodul med nominel flowkapacitet på 80 m3/time. Ved større vandmængder opbygges løsningen af flere moduler for at opnå tilstrækkelig kapacitet. Modulopbygning giver mange fordele, f.eks. øget driftssikkerhed og servicevenlighed. Løsningerne opbygges i korrosionsbestandige materialer, primært PE-plast samt rustfrit stål (AISI304 eller AISI316).

For at sikre konstant høj kvalitet færdigbygges og gennemtestes alle enheder her på vores fabrik. Det gør samtidig, at der kræves minimalt installationsarbejde ved kunden, hvilket også gør vores løsninger attraktive i udlandet, hvor strengere spildevandskrav også begynder at indtræffe.

Slam

 

1 of 6

Udløb

 

2 of 6

Spildevand / Flokkulering

3 of 6

4 of 6

5 of 6

6 of 6

cases

Cases

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.