Slagterier og bearbejdning

Løsninger

Slagterier og bearbejdning

Slagterier bruger store mængder rent drikkevand i processerne, hvilket resulterer i store mængder spildevand, som skal behandles. Spildevandet har typisk et højt indhold af organisk stof og fedt, som ikke kan udledes direkte til det kommunale rensningsanlæg.
Spildevandet kan komme fra forskellige kilder i slagteriet, f.eks. vaskeplads, stald, slagtehal, forarbejdning og pakkelinjer. Derudover varierer spildevandet også fra de enkelte kilder, når der f.eks. skiftes mellem produktion og rengøring. Ofte samles store dele af spildevandet til et udløb, hvor en forrensning er nødvendigt inden udledning til offentlig kloak. Vi har leveret løsninger til forskellige slagterier:

 • Kvæg
 • Gris
 • Fjerkræ
 • Fisk

Komplet automatiseret løsning

Forrrenseanlæg inden udledning til kloak

 • Effektiv kemisk-mekanisk spildevandsbehandling
 • Komplet automatiseret vandrensningsproces
 • Fjernelse af organisk materiale, COD, BOD, suspenderet stof, fedt, olie og fosfor
 • Rensning der overholder strenge udledningskrav

Båndfilter

Mekanisk filtrering af forskellige spildevandskilder

 • Ved filtrering af forskellige processer som f.eks. vaskeplads og forarbejdningslinjer er der større affaldsmængder, som med fordel kan frafiltreres på et båndfilter, inden det blandes med den resterende spildevandsstrøm. På den måde er det muligt at frasortere værdifuldt affald med affald, som giver omkostninger ved bortskaffelse.
 • Mekanisk filtrering inden sterilisering og genanvendelse. Membran, UV, ozonbehandling eller lignende kræver forrensning for at drifte optimalt. AL-2 Båndfilter kan filtrere ned til 40 µm.
 • Biprodukter kan ofte sælges til forarbejdning og fremstilling af dyrefoder.

cases

Cases

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.